show sidebar & content

Med dobbeltdekker over Nordsjøen

Den 30. juli 1914 fløy Tryggve Gran som den første over Nordsjøen, på 4 timer og 10 minutter fra Cruden Bay i Skottland til Revtangen på Jæren med et Blériot-fly. Flyvningen var en bragd, på linje med Bleriots flyvning over Den engelske kanal fem år tidligere. I Cruden Bay er det reist et minnesmerke over denne bragden.

 

På minneflyvningen 20 år etter deltar Hilmar K. Knutsen som mekaniker. En av flyverne, Birger Motzfeldt, var senere med på å etablere den norske flyskolen i Canada – Little Norway – i 1940. 3 Fokker CV deltar på minneflyvningen og en av de andre flyverne, Ole Reistad, ble sjef for flyskolen i Little Norway.

Minneflyvningen går fra Kjeller-Kastrup-Berlin-Köln-Paris-London-Coventry-Aberdeen, over Nordsjøen til Jæren i Norge. Flybesetningen på de tre Fokkerne var fra venstre: Ole Reistad, Birger Motzfeldt, Tryggve Gran(ærespassasjer), Ottar Birting Engvik(nav.leder), Hilmar Knutsen(mekaniker) og Harald Magnus Nicolaysen(meterolog).Kilde: Jon Tvedte: Flyvningen, Det moderne eventyr I

Tryggve Gran er ellers kjent for sin deltagelse i Scotts sydpolekspedisjon og var den som fant den ihjelfrosne Scott. Han deltok også i det britiske flyvåpenet under 1.verdenskrig. Men mange av hans bragder synes å være “glemt” etter at han gjorde et skjebnesvangert feilgrep i 1940 og gikk inn i NS. Han fikk en landssvikerdom etter krigen.