show sidebar & content

Little Norway

Little Norway, Lille Norge, var den norske flyskole og treningsleir som ble opprettet i Canada under den andre verdenskrig. Den norske regjeringen i London inngikk i juli 1940 avtale med Canada om å få opprette en treningsleir for å utdanne norske flyvere. Valget falt på Island Airport sentralt i Toronto som ble offisielt åpnet 10. november 1940.

På grunn av utvidelse av virksomheten ble i mai 1942 et nytt treningssenter opprettet ved Muskoka Airport, 11 mil nord for Toronto og «Little Norway» ble overført dit. Høsten 1944 ble utdanningen av flyvere overført til Storbritannia, til flystasjonen Winkleigh i Devon, og leiren i Muskoka ble stengt i februar 1945. Totalt i løpet av krigen ble over 2500 norske flysoldater av alle kategorier (flygere, navigatører, mekanikere m.m.) utdannet i Little Norway. Les mer om Little Norway.

En av mange
Isak Resen Blikom ble født på gården Skogstad i Bamle i 1921. Han var nest yngste av 8 søsken. På tredvetallet overdrar faren gården til sin eldste sønn og kjøper en ny gård, Høien, utenfor Svelvik. Her går Isak på realskolen, og på fritiden er han en aktiv skihopper. Etter realskolen begynner han på Gøteborgteknikeren i Sverige. Ved krigsutbruddet i 1940 reiser han hjem for å delta i kampene mot tyskerne, men til liten nytte. Kampene er fort over, og han reiser derfor tilbake til Gøteborg for å fullføre teknikeren. Studiet avsluttes i 1942 og Isak melder seg for de norske styrker i Stockholm. Herfra blir han sendt med fly til England for deretter og bli tatt ut til flyverutdanning i Little Norway. Flyverutdanningen er krevende og mange blir “vasket”. Av hvert kull er det bare et titalls som fullfører utdanningen. Etter endt flyverutdanning sendes Isak til England for opplæring på jagerflyet Spitfire.

Isak Resen Blikom foran treningsflyet Fairchild i Little Norway.

Kull med nyutdannede flyvere tatt i Little Norway ( Camp Borden ) 17.oktober 1944. Til venstre på bildet ses Isak Resen Blikom som da nettopp har rukket å bli 23 år.

Fra en flyoppvisning samme dag hvor de nyutdannede flyr formasjon med skoleflyet Harvard.

ESHOTT 57 OTU RAF
Videreutdanningen i England foregår på RAF Ternhill og deretter på Eshott og Boulmer som er RAFs opptreningssenter for Spitfire. Opplæringen starter i januar-45 med Harvard for overgang til Spitfire V i mars-45. 26. mai 1945 forlater Isak England med en Dakota og lander på Fornebu. Deretter går veien til Gardermoen hvor han allerede 30.mai flyr Spitfire IX på 331-skvadronen.

Kungliga Flygkadettskolan, Uppsala
Etter krigens slutt og hjemkomst fra England blir oppholdet i Norge kort for Isak. I 1946 vender han tilbake til Sverige for å gå på den Kungliga flygkadettskolen i Uppsala, tilsvarende den norske luftkrigsskolen som først ble etablert i 1949. Deretter går ferden tilbake til Flyskolen på Gardermoen før han i 1948 tilknyttes 334-skvadronen på Gardermoen og senere på Sola. I 1954 blir han sjef for 335-skvadronen på Gardermoen.

Under en kopi av flyoversikten i Isaks loggbok nr. 1 fra Royal Canadian Air Force.