show sidebar & content

Hilmar K. Knutsen

Løytnant Hilmar Kornelius Knutsen -1934
I 1912 forlater Hilmar Målselv i Troms for å arbeide ved en maskinfabrikk i Oslo.

Noen år senere får han arbeide ved Hærens flyfabrikk på Sagene i Oslo. Etterhvert flytter fabrikken til Kjeller og Hilmar flytter med. I 1920 gifter han seg med Kristine Mathilde Pedersen fra Lillestrøm. Han er da sersjant i Hærens Flyvevesen. Hans gode tekniske innsikt og kreative evner blir verdsatt og sakte men sikkert avanserer han til verksmester på fabrikken.

UnknownPolfareren Roald Amundsen(bildet til venstre) blir den første som tar sivilt flysertifikat i Norge og det skjer på Kjeller i 1914. Her trolig avbildet i baksetet på Flyfabrikkens Chevrolet med Hilmar Knutsen(uniform) og Hilmar Brøther i forsetet.(Brøther eide Kjeller gård sammen med statsråd Ihlen hvor flyplassen ble etablert i 1912). Hilmar Knutsen var mekaniker på flyet.

Hilmar tester også fly og en sen høstkveld får han motorstopp og krasjlander i et tre i Groruddalen. Forslått og blodig greier han å krabbe opp til nærmeste gård hvor han får gitt bekjed om hva som har skjedd. Som mekaniker hadde Hilmar også internasjonalt flysertifikat fra flyskolen på Kjeller, patent nr.93 fra 1918, og var blant de første flygere i Norge. I forbindelse med etablering av flyplassen Elvenes i Troms i 1919 flyr Hilmar til Målselv for å besøke sin mor. Han lander på isen med flytypen RAF B.E.2e. Det er den første landingen med et fly i Målselv og vekker stor oppmerksomhet.

Bilde fra landingen i Målselv 31. mars 1919.

I 1934 har han avansert til løyntnant i Hæren og deltar som mekaniker på Grans minneflyvning til Skotland med 3 Fokker CV. Flyvningen er en europaturné hvor siste etappe går over Nordsjøen fra Skotland til Jæren. Tryggve Gran deltar som passasjer og flyverne er kjente navn som Ole Reistad, Birger Motzfeldt og Ottar Birting Engvik.

Løytnant Hilmar Knutsen sammen med kona Kristine og barna Sverre, Gerd og Kåre foran huset på Kjeller tidlig på 30-tallet.

I 1940 angriper Tyskland Norge. Hilmars sønn Sverre er blitt 20 år og ligger på flystripa og skyter med gevær på flyene som angriper Kjeller flyplass, mens offiserer av høyere rang skyver kvinner og barn til side for selv å komme hurtigst mulig inn i tilfluktsrommet.(*

Men kampen er tapt, og Sverre flykter til England og melder seg til tjeneste hos de norske styrker. Han blir sendt til Little Norway for å bli det han alltid har ønsket, flyver. Som dyktig elev blir han flyinstruktør i Little Norway.

9. april er Hilmar beordret til Sola sammen med Bombevingen. Han deltar i krigshandlingene der. Kampene i Rogaland var over 23. april og styrken ble oppløst. Hilmar reiser hjem til Kjeller hvor kone og barn venter. Han er da 46 år.

Hjemme på Kjeller er han avventende, men 1.juni melder han seg for sin sivile jobb som formann i motorverkstedet på Flyfabrikken. Arbeidet består nå av innbygging og prøving av motorer for Ju 52 og Messerschmitt. Særlig etter at fabrikken får ny tysk direktør gjør han flere forsøk på å slutte, men lykkes først i 1944. Da får han arbeid i en privat bedrift og deltar i motstandsarbeidet.

Tyskerne rekvirerer Hilmars nybygde hus ved flystripa, og Hilmars familie må bo i en loftsleilighet i Lillestrøm resten av krigen.

Hilmars yngste sønn, Kåre,  flykter til Sverige og slutter seg til Politistyrkene, en “hemmelig” armè som ved krigens slutt utgjorde 13.000 mann. Kristine og datteren Gerd får stadige besøk av Gestapo som vil vite nytt om sønnene, noe de aldri får. Etter krigen overtar de et hus fullt av tyske rekvisitaer og bombekratere i haven.

I 1945 får Hilmar tilbake sin sivile jobb som formann på motorverkstedet. Men i 1946 blir det det reist sak mot han pga. av arbeidet for tyskerne under krigen. Han blir godtatt for sin sivile stilling av granskningsutvalget ved Kjeller Flyfabrikk, men forkastet som løytnant av det sentrale granskningsutvalget pga. av arbeidet for tyskerne. Saken verserer i flere år, og først i 1950 omgjør statsråd Jens Chr. Hauge i Forsvarsdepartementet beslutningen og godkjenner Hilmar også som løytnant. I saksdokumentene heter det bl.a: «Han har ikke hatt noe med tyskere å gjøre utenom tjenesten og han har forsøkt å slutte og uttalt ønske om å reise fra landet». Videre heter det: «Major Slaatten ved Gruppe 2 av Luftforsvaret har bedt om å få beholde Knutsen som formann, da han er en meget flink fagmann».

Hilmar jobber i Luftforsvaret frem til pensjonsalderen, og dør i 1966.

Sønnen Kåre blir også ansatt på Flyfabrikken. Sammen med noen kollegaer kjøper han en Army Piper Cub fra et overskuddslager og starter med småfly-flyvning på fritiden fra Kjeller flyplass.

Flyfamilien
Hilmars barn knyttes etterhvert på forskjellig måte til Luftforsvaret. I Little Norway blir Sverre kjent med Isak Resen Blikom, som også blir utdannet som flyver. På en felles flyvning med Mosquito til Kjeller etter krigen inviterer Sverre Isak til middag hos sine foreldre. Der møter Isak Gerd, som da jobber på kontoret på Flyfabrikken, og det er kjærlighet ved første blikk. De gifter seg og bosetter seg på Kjeller året etter. Isak avslutter sin operative flykarriere i 1957 som skvadronsjef for 335 og fortsetter i administrative stillinger i Luftforsvaret. Han går av som oberstløytnant i 1983. Sverre dør i en flyulykke. Kåre følger farens fotspor og arbeider som flymekaniker og kontrollør på Kjeller i hele sin yrkesaktive karriere.

Hilmars hus langs Fetveien i 1965

 

Hilmar på altanen – 70 år