show sidebar & content

C-47 Dakota

vintergardermoen
Douglas DC-3 – Douglas Dakota eller C-47 er et av verdens mest produserte transportfly. Prototypen fløy første gang den 22. desember 1935. Flyet ble utviklet av Douglas Aircraft Corporation. Luftforsvaret opererte totalt 20 Dakotaer i perioden 1945 – 1974.

 

dakotalandingEn vellykket nødlanding.

Forsvarets Dakotaer ble ofte brukt til å frakte militært personell innenlands og utenlands. På en innenlands flyvning 1.juni 1954 får et av flyene alvorlige motorproblemer og nødlanding er eneste alternativ.

Hendelsen skjer i nærheten av Hamar og fartøysjefen, Isak Resen Blikom, gjør en vellykket nødlanding på Hamar flyplass. En av passasjerene, senere forvarssjef Sverre Hamre, fikk en opplevelse han ikke glemte. På et møte med Isaks sønn så sent som i 1989/90 hadde han nødlandingen fortsatt friskt i minne og var naturlig nok svært fornøyd med hvordan situasjonen ble håndtert.

 

 

Fremragende flyveinnsats.

335-skvadronen hedres for uhellsfri tjeneste i 10 år. Sjefen for Luftforsvaret, Birger Motzfeldt retter en takk til skvadronens tidligere sjefer, Olai Grønmark, Reidar Isaksen, Arne Plyhm, Per Holt og Isak Blikom. – Mens samtlige stod i giv akt, leste generalen følgende telegram fra kronprins Olav:

Jeg ber Dem overbringe 335-skvadronen min hilsen og lykkeønskninger og takker skvadronen for fremragende flyveinnsats og pliktoppfyllende tjeneste på bakken og i luften og uttaler at den honnør som idag vises skvadronen, er i alle deler vel fortjent.

På det tidspunkt hadde skvadronen 10 Dakotaer.

I begrunnelsen for prisen sa Motzfeldt: – I flyvåpenet må man meget ofte fly under vanskelige og krevende forhold, men da vi skulle avgjøre hvilken avdeling som som fortjente særlig anerkjennelse, falt avgjørelsen lett. 335-skvadronen har en sikkerhetsrekord som er enestående, ikke bare etter norsk, men internasjonal målestokk. (sakset fra Aftenposten 17.februar 1956)

En av Luftforsvarets Dakotaer tar av fra Fornebu.