show sidebar & content

A.W.35 Scimitar

standard_armstrong_whitworth_scimitar

Armstrong Whitworth A.W.35 Scimitar var et jagerfly utviklet i Storbritannia. I 1935 ble flytypen valgt til det nye jagerflyet for hærens flyvåpen i Norge. A.W.35 Scimitar skulle bygges på lisens ved Kjeller Flyfabrikk, og forberedelser for produksjon ble satt i gang, men lisensproduksjon av Scimitar i Norge ble aldri noe av på grunn av vanskeligheter med samarbeidet med Armstrong Whitworth. I stedet ble fire produksjonseksemplarer bygget i Storbritannia levert i hærens flyvåpen 1936, utstyrt med Panther XIA-motorer med en ytelse på 730 hk.

På grunn av lite tilfredsstillende ytelser og et understell som var for svakt til å kunne brukes med ski, ble Scimitar stort sett brukt til trening den perioden flytypen var operativ i hærens flyvåpen.
Tre av flyene deltok i det første flystevnet på Stavanger lufthavn ved åpningen i mai 1937, noe som endte med en tragedie da ett av flyene gikk rett i bakken under en oppvisning i stupbombing den tredje dagen. Piloten omkom og stevnet ble umiddelbart avlyst.